سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
تعبیر خواب جامع
 
تعبیر خواب واقعی از کادو گرفتم چادر مشکی

خانمی در خواب می بیند دوستش به او چادر مشکی کادو می دهد و پس از چند روز مادرش دار فانی را وداع می کند. البته چادر مشکی به معنی غم و ناراحتی است که سراسر وجود شخص را در بر می گیرد ولی لزوماً نمی تواند به معنی از دست دادن نزدیکترین عزیز باشد و بسته به موقعیت و شرایت شخص تعبیر می گردد

انجام تعبیر خواب بصورت رایگان در کانال تلگرامی زیر

@tabirjame

آدرس کانال رسمی برای مشاهده خوابهای دیگران

@tabirkamel

خوابها بدون مشخصات شخصی و بصورت محرمانه در کانال قرار می گیرد و در صورت درخواست شخص از درج آن در کانال خودداری می گردد


کلمات کلیدی:

لینک دانلود کامل تعبیر خواب

<      1   2   3   4   5   >>   >