سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
تعبیر خواب جامع
 
تعبیر خواب واقعی در مورد دختری که برایش خواستگار آمده بود


دختر خانمی خوابی فرستاد با این موضوع که من خواب دیدم در پیاده رو در حال راه رفتن هستم و حیوانی (خوک) از پشت به من نزدیک می شود و آلت خودش را به باسن من می مالد . تعبیر خوابش مثل روز معلوم بود ولی چطور می توانستم تعبیرش را برایش بفرستم و موجب تغییر روحی او شود و بعد از آن از دست من نیز ناراحت نگردد . هرچند من مجبور بودم در مورد تعبیر خواب با او صادق باشم.

به ایشان گفتم آیا شما موقع خروج از منزل با آرایش و وضع نامناسب خارج می شوید . چون آقایان با دیدی شهوانی به شما نگاه می کنند . عرض کرد یعنی شما می گویید من با وضع آراسته وارد خیابان نشوم من گفتم آراستگی با آرایش فرق می کند عرض کرد شما با دید اشخاص قدیمی نگاه می کنید گفتم پس چرا خوابت را برایم فرستادی گفت امروز برایم خواستگار می آید فکر کردم که به آن مربوط است گفتم اگر به آن هم مربوط باشد یعنی اینکه بخاطر خودت نیامده بلکه به خاطر ظاهر دروغی تو که ساختی آمده پس مواظب باش پس از چند روز زندگی با تو وقتی ظاهر حقیقی تو را دید ساز جدایی سر ندهد

انجام تعبیر خواب بصورت رایگان در کانال تلگرامی زیر@tabirjameآدرس کانال رسمی برای مشاهده خوابهای دیگران@tabirkamelخوابها بدون مشخصات شخصی و بصورت محرمانه در کانال قرار می گیرد و در صورت درخواست شخص از درج آن در کانال خودداری می گردد


کلمات کلیدی:

لینک دانلود کامل تعبیر خواب

<      1   2   3   4   5   >>   >