تعبیر خواب جامع
 
تعبیر خواب املت

تاویل رویای املت

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید با املتی که سرد شده است از شما پذیرایی می کنند ، علامت آن است که با فریب و چرب زبانی می خواهند شما را گمراه سازند .

2ـ خوردن املت در خواب ، علامت آن است که با فردی آشنا می شوید که ارزش دارد به او اعتماد کنید .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پارس بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب املت , تعبیر خواب خاگینه , تعبیر خواب نیمرو , خواب دیدن املت , خواب دیدن خاگینه , خواب دیدن نیمرو , رویای املت , رویای خاگینه , رویای نیمرو , تعبیر املت , تعبیر خاگینه , تعبیر نیمرو , خواب املت , خواب خاگینه , خواب نیمرو ,


کلمات کلیدی: تعبیر خواب املت، تعبیر خواب خاگینه، تعبیر خواب نیمرو، خواب دیدن املت، خواب دیدن خاگینه، خواب دیدن نیمرو، رویای املت

لینک دانلود کامل تعبیر خواب