سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تعبیر خواب جامع
 
تعبیر خواب واقعی در مورد اغتشاشات سال 96 (خواب مربوط است به دو ه

 

تعبیر خواب واقعی در مورد اغتشاشات سال 96 (خواب مربوط است به دو هفته قبل از آغاز اغتشاشات)

متن خواب

دو بمب اتم توسط آمریکا اولی در شرق کشور انداخته می شود و بعد از چند لحظه دومی در غرب کشور خواب انطور نشان می دهد که همه افراد خاکستر شده و از بین می روند.

شرح تفسیر بمب در خواب نشان از اتفاق و خبری بزرگ دارد که همه افراد را تحت تاثیر قرار می دهد عامل این خبر خارجی است چون بمب را کشور آمریکا می اندازد انفجار بمب در شرق کشور نشان دهنده این است که اول مسائل از آن منطقه آغاز می گردد

 

انجام تعبیر خواب بصورت رایگان در کانال تلگرامی زیر

@tabirjame

آدرس کانال رسمی برای مشاهده خوابهای دیگران

@tabirkamel

خوابها بدون مشخصات شخصی و بصورت محرمانه در کانال قرار می گیرد و در صورت درخواست شخص از درج آن در کانال خودداری می گردد

 


کلمات کلیدی:

لینک دانلود کامل تعبیر خواب